ספרי החכם רבי שמעון
This website presents the books written by the late Rabbi Shimon Agassi. Hakham
Rabbi Shimon Ben Aharon Agassi (HARASHB"A) Z'L, lived in Baghdad between the
years 1852 and 1914.  "Harav Shimon Agassi's light of Torah spread through the
hearts of that entire generation and those after it.
Gadol bacol micol col in the
revealed and hidden Torah, in his vast knowledge and depth of understanding. A
great leader in
tsedaka and kindness, great community activist and great in
understanding and vision..." was written about him.

I dedicate this website to the memory of my honorable Grandfather, to the
memory of my beloved late parents, Eliyahu and Ada, to my beloved close family,
my wife Miri, and my children Uri, Maya and Na'ama Agassi.
Click to enlarge picture.
Shimon (Eliyahu Rabbi Shimon) Agassi, Tel-Aviv, 2003.
If Hebrew appears "Gibberish",  Click: View / Encoding / Hebrew (Windows)
לחץ על שם הספר או תמונתו כדי לקבל פרטים נוספים
Click to see שער הגלגולים עם פירוש בני אהרון.
Click to see אמרי שמעון.
Click to see שם משמעון.
Click to see ספר זהב שבא.
Click to see חוברת דרשה.
Click to see קונטרס יסודי התורה.
חכם רבי שמעון אגסי
לשליחת דואר הקלק כאן
Website Updates:
30-Dec-2003 - Books webpage created.
Click to Agassi homepage.
.........................................................................יסודי התורה
..................................שער הגלגולים עם פירוש בני אהרון
...........................................................................אמרי שמעון
..................................................................שם משמעון
..............................................................................זהב שבא
..................................................................חוברת דרשה
1852-1914
אגסי
זצוק"ל
Send an e-mail to Shimon Agassi.
: