אילן היוחסין של הרב שמעון אגסי מבגדד (1914-1852)
מעודכן לתאריך  
תרשימי אילן-יוחסין
 • אילן אבא אגסי - 5 דורות
 • אילן הרב שמעון אגסי - 2 דורות
 • ענף פרחה סומך
 • ענף אסתר סומך
 • ענף עזרא ציון אגסי
 • ענף דינה שעשוע
 • ענף כתון ג'ודה
 • ענף מזל אגסי
 • ענף אליהו אגסי
רשימות בני משפחה
 • רשימת צאצאים
 • רשימת שמות משפחה
 • דו"ח צאצאים
מידע נוסף
 • אילנות יוחסין קשורים
 • אתרי הרב שמעון אגסי
חכם רבי שמעון בן אהרן אגסי (הרשב"א) ז"ל חי בבגדד בין השנים 1852 ו-1914, וכך אנו מוצאים נכתב עליו: "אור התורה של הרב שמעון אגסי הופץ אל ליבו של כל הדור הזה ושל אלה שאחריו. גדול בקול מכל קול בתורה הנגלית והנסתרת, בידיעותיו הרבות ובעומק הבנתו. מנהיג גדול בצדקה ובחסד, פעיל קהילתי גדול וגדול בהבנה ובחזון..." (יתד נאמן, 23 ביולי 1999).

אתר זה מחזיק את אילן היוחסין שלו ושל אבותיו, אשר נבנה לראשונה בשנת 1977 על ידי בנו הצעיר של הרשב"א, אבי, אליהו אגסי ז"ל. בעזרתם הרבה של זקני המשפחה, אילן היוחסין עודכן ופורסם באתר זה באמצע שנת 2002, ומאז הוא מתעדכן מעת לעת.

אתר זה מוקדש לזכרם של סבי וסבתי רחל, לזכרם של הוריי אליהו ועדה אגסי זכרונם לברכה, ולמשפחתי הקרובה והאהובה, אשתי מירי, ילדיי אורי, מאיה ונעמה.

הקורא מוזמן לשלוח כל הערה, עדכונים, תיקונים או תוספות, על מנת לעזור לשמור על אילן היוחסין חי, מעודכן, נכון ורחב ככל האפשר.
לחץ כאן כדי לשלוח מייל.
שמעון בן אליהו בן הרב שמעון אגסי, תל-אביב, 2003