Yifrah Logoמפעל התנ"ך "צדיק כתמר יפרח"©  מיסודו של עזרא דשט
כל התנ"ך עם פירוש שווה לכל נפש, פיוטים, תפילות והקלטות בהגייה בבלית מוטעמת

Yifrah Logo


אתר זה הוקם לזכרו של הרב עזרא דשט ז"ל, בעקבות הסתלקותו מאיתנו מפאת מגיפת הקורונה, בהשכם השבת ה-20.2.2021, ח' באדר ה'תשפ"א.

לאחר פטירתו ביקשה המשפחה להנציח את מורשתו באמצעות הקמת אתר זה, כדי לתעד ולהנחיל את מפעלו העצום לשימור המורשת הבבלית, בהקמתו עסק במשך כ-30 שנה.

את דברי המשפחה המתארים את הרקע להקמת האתר ניתן לראות כאן.

מפעל התנ"ך שייסד עזרא, אותו כינה בשם "צדיק כתמר יפרח", כלל את הפעילויות העיקריות הבאות:
החומרים שאסף ועיבד עזרא קובצו באתר זה בחמישה חלקים (ראה בהמשך), במטרה להמשיך ולשמר את המורשת באמצעות הנגשתם לקהל הרחב באשר הוא.

את דבריו של עזרא המתארים את הרקע למפעלו ניתן לשמוע ולראות כאן.

יהי זכרו ברוך.
האתר הוקם לשימוש חוקרים והקהל־הרחב באשר־הוא. bC האתר הוקם בשנת 2022 ע"י משפחת דשט, והוא מתוחזק ומתעדכן באופן שוטף. ניתן להשתמש בחומרים שבאתר בהתאם להנחיות המפורטות בהקלקה על הסמל שבראש פיסקא זו, ובפרט בתנאי שיצויין במפורש המשפט הבא: "מקור החומרים הוא אתר מפעל התנ"ך מיסודו של עזרא דש"ט ז"ל, 2022".
הערות/הארות יתקבלו בברכה. לחץ כאן לשליחת דוא"ל, או במכתב לכתובת: "מפעל התנ"ך מיסודו של עזרא דשט", רח' החיד"א 5, ירושלים.

הנחיות חיפוש:
  הקלד מילות-חיפוש, ואז הקלק על כפתור-החיפוש, או לחץ Enter.
ייפתח חלון תוצאות-החיפוש עם קישורים מתאימים.

  דוגמאות חיפוש:
   • ירמיהו כד - תתקבל תוצאת-חיפוש שתאפשר בהקלקה אחת לשמוע את הפרק ולראות את תמלילו המנוקד והמוטעם.
  • אל אליהו - תתקבל תוצאת-חיפוש בה ייכללו כל גרסאות הפיוט, שתאפשר בהקלקה אחת לשמוע כל אחת מהן. כמו כן יוצגו כל הטקסטים בהם מופיע שם הפיוט.
  • דיינו - תתקבל תוצאת-חיפוש שתאפשר בהקלקה אחת לשמוע את תפילת חג הפסח ולראות את תמלילה המנוקד.
   • שופר - תתקבל תוצאת-חיפוש שתאפשר בהקלקה אחת לשמוע כל אחת מהקַלָּטוֹת שבאפיון-ההקראה שלהן מופיעה המילה שופר.
   • סרטון - תתקבל תוצאת-חיפוש שתאפשר בהקלקה אחת לראות ולשמוע כל אחד מהסרטונים שמופיעים בקַלָּטוֹת.חלק ראשון: כל ספרי התנ"ך
הקלק על שם הספר  להצגתו עם פירוש מפעל התנ"ך (אם קיים), ולהשמעת הקראתו בהגייה בבלית מוטעמת
חלק שני: תפילות, קינות וקריאות לפי מעגל השנה
הקלק על שם האוסף  להשמעת פריטיו בהגייה בבלית
חלק שלישי: פיוטים
הקלק על שם האוסף  להשמעת פריטיו בהגייה בבלית
חלק רביעי: אוסף הַקַּלָּטוֹת
הקלק על אוסף הקבצים  להצגת הקבצים ולהשמעת קטעי ההקלטה
חלק חמישי: קורס הקריאה המדויקת בתנ"ך
הקלק כאן כדי להיכנס לקורס הקריאה המדויקת בתנ"ך

bC האתר הוקם בשנת 2022 ע"י משפחת דשט, והוא מתוחזק ומתעדכן באופן שוטף. ניתן להשתמש בחומרים שבאתר בהתאם להנחיות המפורטות בהקלקה על הסמל שבראש פיסקא זו, ובפרט בתנאי שיצויין במפורש המשפט הבא: "מקור החומרים הוא אתר מפעל התנ"ך מיסודו של עזרא דש"ט ז"ל, 2022".
הערות/הארות יתקבלו בברכה. לחץ כאן לשליחת דוא"ל, או במכתב לכתובת: "מפעל התנ"ך מיסודו של עזרא דשט", רח' החיד"א 5, ירושלים.